Ulkomaan perintä – kotiuta kansainväliset saatavasi

Ulkomaan perintä – kotiuta kansainväliset saatavasi

Kansainvälisen perinnän kompastuskivenä on usein se, että Suomesta käsin on vaikeaa vaikuttaa ulkomaisen firman maksuhalukkuuteen. Pappila Penkkala Groupin asiakkaana käytössäsi on Sekundi-verkosto, joka tekee ulkomaan perinnästä helppoa ja kustannustehokasta.

Yhä useampi suomalainen yritys suuntaa liiketoimintaansa ulkomaille. Näin myös kansainvälisestä perinnästä on tullut osa monen yritysten arkea. Vientisaatavien kotiuttaminen voi kuitenkin osoittautua hankalaksi, sillä paikalliset käytännöt ja lainsäädäntö tekevät prosessista tarpeettoman monimutkaisen. Eurooppalaisen perintäyhteisö Sekundin partnerina Pappila Penkkala Group tarjoaa sinulle toimivan ja edullisen ratkaisun ulkomaan perintään:

Ulkomaan perintä

Onko yrityksellänne avoimia saatavia Suomeen?

Pappila Penkkala Group pystyy ainoana yrityksenä Suomessa tarjoamaan Sekundin kansainvälisen perinnän palveluita valvotusti, turvallisesti ja kustannustehokkaasti. Seuraava case-esimerkki havainnollistaa toimintamalliamme käytännössä:

Suomalaisella Yritys A:lla on vientisaatavia Virosta. Vapaaehtoisista huomautustoimista huolimatta maksua ei vain kuulu. Yritys A ottaa yhteyttä Pappila Penkkala Groupiin kansainvälisen perinnän aloittamiseksi. Toimeksiannon perusmaksu on 49 €, eikä yritys joudu tämän enempää maksamaan, jos vapaaehtoiset perintätoimet eivät onnistu.

Toimeksiannon alkaessa Pappila Penkkala Group ottaa yhteyttä Viron perinnästä vastaavaan, Sekundi-verkostoon kuuluvaan kumppaniinsa. He aloittavat paikalliseen lainsäädäntöön ja kulttuuriin sovitetut perintätoimet viiveettä. Yritys A pidetään perintäprosessissa ajan tasalla ja esimerkiksi oikeudellisiin toimintoihin siirtymisestä kuluineen sovitaan erikseen. Onnistuneesta kansainvälisestä perinnästä peritään 10 % provisio kertyneestä saatavasta.

Kansainväliset partnerimme:

* Hinnoittelu tarjouksen mukaan

PPG TwitterPPG Facebook
LAKIASIAINTOIMISTO PAPPILA PENKKALA GROUP
PERINTÄTOIMISTO PAPPILA PENKKALA GROUP
LASKUTUSOHJELMA ANDERS MANAGER
TILITOIMISTO PAPPILA PENKKALA GROUP
ULKOMAAN PERINTÄ
YRITYSSANEERAUS.COM

Olmme osa Visma konsernia

Copyright © 2014 Pappila Penkkala Group Oy